(Aktualizacja: 18 sierpnia 2011)

Wybory strategiczne w obszarze wyna­grodzeń odbywają się w odniesieniu do wymagań strategii biznesowej. Te ogólne zasady znajdują odzwierciedlenie w założeniach polityki wynagradzania, która zwykle uwzględnia rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko pracy, rola organizacyjna, pełniona funkcja), cechy osób wykonujących pracę (wiedza, umiejętno­ści, predyspozycje, staż) oraz efektywność pracy.

Więcej … Źródło: Czy kryzys wpływa na strategie zarządzania wynagrodzeniami?

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)