(Aktualizacja: 12 czerwca 2011)

Pracownik, pomimo braku odrębnej umowy z pracodawcą, jest z mocy prawa obowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które uzyskuje w związku z wykonywaną pracą.

Więcej … Źródło: Rozpowszechniasz tajemnice pracodawcy? Pójdziesz do więzienia

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)