(Aktualizacja: 1 sierpnia 2011)

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zabrania nakłaniania pracowników do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia innemu pracodawcy. Co to oznacza w praktyce?


Więcej … Źródło: Kiedy pozyskiwanie pracowników z innej firmy może być uznane za działanie nielegalne

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)