(Aktualizacja: 30 marca 2011)

Pracownikowi, wobec którego pracodawca dopuścił się dyskryminacji, przysługuje prawo do odszkodowania. Kiedy dochodzi do przedawnienia takiego roszczenia, jeśli skutkiem zachowania pracodawcy jest rozstrój zdrowia pracownika?


Więcej … Źródło: Kiedy przedawnia się roszczenie pracownika o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)