Nowy portal dla adwokatów

www.adwokatura.pl - pod tym adresem działa od kilku dni nowy portal internetowy informujący o najważniejszych wydarzeniach z życia polskiej palestry.Więcej ... Źródło: Nowy portal...

Sejm zajmie się projektem ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury

Dokładne określenie zadań oraz zasad funkcjonowania Krajowej Rady Prokuratury przewiduje projekt ustawy o KRP, którym w tym tygodniu ma zająć się Sejm. Obecnie przepisy...

Będzie można łatwiej wznowić proces karny

Sąd wznowi postępowanie, gdy oskarżony nie uzyska informacji o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy i nie zostanie pouczony o możliwości wydania orzeczenia pod jego...

Dwudniowe wybory niezgodne z Konstytucją? Dzisiaj sprawą zajmie się Trybunał

Trybunał Konstytucyjny może dzisiaj orzec, iż wybory dwudniowe przewidziane w Kodeksie wyborczym są niezgodnie z ustawą zasadniczą - prognozuje radio RMF FM.Więcej ... Źródło:...

Jaki katalog spraw powinien określać regulamin utrzymania czystości

Kiedy regulamin dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wydany jest z rażącym naruszeniem prawa?Więcej ... Źródło: Jaki katalog spraw powinien określać regulamin...

Jak funkcjonują spółki kapitałowe przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

Czy spółki w organizacji mogą prowadzić działalność?Więcej ... Źródło: Jak funkcjonują spółki kapitałowe przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego

Marcin Piasecki: Ustawa zastąpi brak talentu

Drobny, ale ważny krok naprzód. Tak należy przyjąć rozwiązanie zawarte w nowej ustawie medialnej, żeby jedna trzecia muzyki emitowanej w stacjach radiowych była polska....

Jak może świadczyć usługi w Polsce przedsiębiorca z innego kraju Unii...

Czy przedsiębiorca zagraniczny z Unii Europejskiej może świadczyć usługi w Polsce bez konieczności zakładania w tym celu spółki lub oddziału?Więcej ... Źródło: Jak może...

Gdy dobro dziecka tego wymaga, sąd zabroni rodzicowi widywania

Gdy dobro dziecka tego wymaga, sąd opiekuńczy może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.Więcej ... Źródło: Gdy dobro dziecka tego wymaga, sąd zabroni rodzicowi...

Dziś Sejm zdecyduje czy marihuana będzie legalna

W piątek po godz. 9 Sejm wznowił posiedzenie. W porannych głosowaniach posłowie będą decydować m.in. o projekcie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.Więcej ......

Organizacje pożytku publicznego sprawozdania o działalności będą składały przez internet

Składanie sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego przez internet, uproszczone sprawozdania dla organizacji z rocznym dochodem mniejszym niż 100 tys. zł - przewiduje projekt...

Unia zapowiada: Będą zmiany ws. czasowych kontroli na granicach

Komisja Europejska zapowiedziała we wtorek zmiany w kodeksie dotyczącym układu z Schengen, które rozwieją wątpliwości, kiedy kraje mogą czasowo przywracać kontrole na wewnętrznych granicach...

KE chce skuteczniej zwalczać handel podróbkami i piractwo w sieci

 By zwalczać handel podróbkami i piractwo w sieci, KE zaproponowała we wtorek wzmocnienie uprawnień służby celnej w UE, a także nowe przepisy dotyczące tzw....

Egzekucję należy zinformatyzować

Brak reformy postępowania egzekucyjnego to powód przedłużających się windykacji. Obecne procedury egzekucyjne są bowiem niedostosowane do rzeczywistości. Powinny więc zostać niezwłocznie zmienione, by windykacja...

Raport UOKiK: firmy nie podają klientom cen swoich usług w cennikach

Brak cenników i wywieszek cenowych oraz sprzedaż niewłaściwie oznakowanych produktów to główne grzechy firm świadczących usługi dla konsumentów. Taki wniosek płynie z opublikowanego dziś...

Znamy już terminy egzaminów radcowskich i adwokackich w 2011 r.

W tym roku egzaminy adwokacki i radcowski odbędą się odpowiednio w dniach 14 czerwca - 17 czerwca - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.Więcej ... Źródło: Znamy...

Nie kupimy piwa na stacjach benzynowych

Koniec sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, stadionach i na kąpieliskach. Zakaz reklamy i promocji piwa za pośrednictwem stron internetowych adresowanych do małoletnich odbiorców, w...

RPO chce informacji w sprawie postępowań dotyczących tzw. przestępstw nienawiści

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego z prośbą o informacje na temat tzw. przestępstw nienawiści.Więcej ... Źródło:...

RPO o wpisie do rejestru zabytków: ewidencja, która ogranicza właścicieli nieruchomości

Przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powinny zostać znowelizowane. Nie chronią one bowiem wystarczająco praw właścicieli nieruchomości wpisanych od rejestru.Więcej ......

Co wiąże się z niemajątkowym charakterem uchwały spółdzielni

W uchwale z 10 maja 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż jeżeli przedmiotem zaskarżonej uchwały organów spółdzielni są prawa lub obowiązki o charakterze niemajątkowym,...

Ostatnie artykuły

Popularne artykuły

Kursy walut

PLN - Polski Złoty
EUR
4,2807
USD
3,6463
GBP
4,6944
HUF
0,0141