(Aktualizacja: 15 czerwca 2011)

Jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość albo prawo wieczystego użytkowania, to wystarczającą podstawą do wykreślenia go z księgi wieczystej jest pisemne oświadczenie wspólnika o wypowiedzeniu udziału z podpisem notarialnie poświadczonym.


Więcej … Źródło: Oświadczenie o wypowiedzeniu udziału w spółce cywilnej musi być notarialnie poświadczone

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)