(Aktualizacja: 26 sierpnia 2011)

Ustawa o samorządzie gminnym nie upoważnia rady gminy do określania wysokości opłat za pobieranie wody i odprowadzanie ścieków. Podstawą prawną uchwały jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.


Więcej … Źródło: Taryfy za wodę i ścieki musi zatwierdzić rada gminy

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)