(Aktualizacja: 7 stycznia 2012)

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej chce wprowadzić obowiązek montażu w nowo budowanych domach mieszkalnych światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej oraz instalacji, która umożliwi odbiór programów RTV. W tym celu nieistniejące już Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Więcej … Źródło: W nowych budynkach od razu będzie dostęp do internetu

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)