(Last Updated On: 7 kwietnia 2011)

MEN rozpoczęło w czwartek nabór wniosków w konkursie otwartym na przygotowanie programów pilotażowych dokształcania nauczycieli zawodowych. Ma do rozdysponowania na ten cel 150 mln zł ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

H2 IUDlj2y4 - 150 mln zł na programy dokształcania nauczycieli zawodowych

Więcej … Źródło: 150 mln zł na programy dokształcania nauczycieli zawodowych