(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

Aby uniknąć dorabiania się majątku wspólnego i egzekwowania z niego długów jednego z małżonków, trzeba zawrzeć umowę się o rozdzielność majątkową. Gdy dobrowolnie nie dojdzie do zawarcia intercyzy, o rozdzielności orzeknie sąd.


Więcej … Źródło: 6 sposobów na ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków

Oceń artykuł