(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia może wynikać z korzyści, jaką spodziewa się odnieść osoba po przedstawieniu go innemu organowi.


Więcej … Źródło: Administracja: Nie tylko przepis decyduje o wydaniu przez organ zaświadczenia

Oceń artykuł