(Last Updated On: 19 lipca 2011)

Agencja Taryfikacji będzie ustalać taryfy, na podstawie których wycenione zostaną świadczenia medyczne – zakłada projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. MZ we wtorek przekazało dokument do konsultacji.


Więcej … Źródło: Agencja Taryfikacji wyceni świadczenia medyczne

Oceń artykuł