(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

Grupa Agory miała w drugim kwartale 2012 roku 1,3 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 21,5 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r. Zysk netto okazał się o 27,8 proc. niższy niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 1,8 mln zł zysku w drugim kwartale.mf - Agora w II kw.'12 miała 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 1,8 mln zł zysku

emailthis2 - Agora w II kw.'12 miała 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 1,8 mln zł zyskubookmark - Agora w II kw.'12 miała 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 1,8 mln zł zysku

a2 - Agora w II kw.'12 miała 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 1,8 mln zł zyskua2t - Agora w II kw.'12 miała 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 1,8 mln zł zysku

Więcej … Źródło: Agora w II kw.’12 miała 1,3 mln zł zysku netto wobec konsensusu 1,8 mln zł zysku