(Last Updated On: 18 grudnia 2010)

Uchwała powołująca członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określająca zasady jego funkcjonowania jest aktem prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.


Więcej … Źródło: Akt prawa miejscowego musi być ogłoszony w publikatorze

Oceń artykuł