(Last Updated On: 6 grudnia 2011)

Wejście w życie przed kilkunastu laty przepisu penalizującego posiadanie środków odurzających rozpoczęło niekończący się spór o znaczenie znamienia społecznej szkodliwości czynu. Istota kontrowersji sprowadza się do tego, że ustawodawca nie zabrania przecież zażywania narkotyków, natomiast zabrania pod groźbą kary ich posiadania.


Więcej … Źródło: Analiza: nowela ustawy narkotykowej nie osiągnie celu

Oceń artykuł