(Last Updated On: 2 lutego 2017)

POLSKA SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU (POLBAN) 

  Polska Sieć Aniołów Biznesu jest nieformalną organizacją, która poszukuje prywatnych inwestorów zainteresowanych ryzykownymi inwestycjami. Inwestor zwany Aniołem Biznesu lokuje swój własny, prywatny majątek w rozwój działalności, czyli w tzw. kapitał zarodkowy. PolBan szuka takich przedsięwzięć i przedstawia je zrzeszonym inwestorom.

Anioły biznesu w Polsce

 Polska Sieć Aniołów Biznesu jest częścią organizacji European Business Angels Network (EBAN), z siedzibą w Brukseli. Organizacja w Polsce istnieje od grudnia 2003 roku i nie jest nastawiona na zysk. PolBan jest stowarzyszeniem i nie prowadzi działalności gospodarczej, a finansowany jest przez sponsorów. Zajmuje się głównie kojarzeniem projektów inwestycyjnych z kapitałem pochodzącym od indywidualnych inwestorów.

Pol Ban poszukuje Aniołów Biznesu w Polsce, promuje inwestowanie w rozwojowe przedsięwzięcia biznesowe w pierwszych miesiącach działania. Zadaniem tej organizacji jest inspirowanie do tworzenia nowych firm, stymulowanie przedsiębiorczości oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i kontaktów w zakresie współpracy między przedsiębiorcami a Aniołami Biznesu.

Sieć Aniołów stwarza warunki do eliminowania luki kapitałowej, z którą borykają się firmy w początkowym okresie działalności.

Inwestor przynależący do sieci Aniołów ma z tego tytułu wymierne korzyści. Przede wszystkim może brać udział w przyszłościowych przedsięwzięciach, poszerzać wiedzę biznesową i branżową (konferencje i szkolenia organizowane przez PolBan).

Inwestor ma zapewniony realny wpływ na projekt, który jest przedmiotem inwestycji, pozostaje anonimowy, ma dostęp do bazy danych projektów i kontaktów biznesowych.

W co najczęściej inwestują aniołowie biznesu?

Anioły biznesu w Polsce  Dlaczego nowoczesna technologia jest spowalniania  

Anioł Biznesu, inwestujący swój prywatny kapitał, najchętniej inwestuje w biznes o charakterze innowacyjnym.

Interesują go przyszłościowe branże, takie jak: IT, biotechnologia, inżynieria medyczna i farmaceutyczna, rozwój internetu, nowatorskie rozwiązania w budownictwie, czy technologii GSM.

Inwestorów interesują też projekty z innych dziedzin, mające za podstawę jedynie kapitał intelektualny. Jednak, takie inwestycje są zaliczane do najwyższego stopnia ryzyka.

Wiadomym jest, że jeśli inwestycja jest obciążona większym ryzykiem, to wymagana jest wyższa stopa zwrotu. W przypadku, gdy projektodawca nie posiada nic, oprócz potencjału intelektualnego i pomysłu, inwestor może chcieć nawet 100 % udziałów lub akcji w spółce. W innej sytuacji, może to być minimum 20% udziałów.

Trzeba być przygotowanym na to, że już po okresie od 3 do 5 lat inwestor będzie chciał sprzedać swoje udziały z zyskiem. Anioł Biznesu inwestuje w biznes o wysokim ryzyku kapitałowym, dlatego też może liczyć nawet na 40 % stopy zwrotu.

Inwestorzy zrzeszeni w Sieci Aniołów Biznesu są zainteresowani działalnością wymagającą kapitału w wysokości od 50 tys. do 500 tys. złotych. Zdarzają się też większe inwestycje rzędu do 1 mln złotych, ale nie więcej, gdyż ryzyko jest zbyt duże.

Anielskie sieci 

Anioły Biznesu oprócz pomocy finansowej, udostępniają kontakty biznesowe, pomagają w zdobywaniu klientów i rozszerzaniu działalności za granicą kraju. Dodatkowo przedsiębiorca dzięki inwestorowi jest bardziej wiarygodnym, klientem np. banku, w którym chce zaciągnąć kredyt na dalszy rozwój. Sieć Aniołów mierzy wysoko i chce realizować projekty, nad którymi czuwa od początku rozwoju aż do debiutu na giełdzie. W trakcie 3-4 lat istnienia naszego biznesu mają ambicje wprowadzenia go na rynki zagraniczne.

Kto może liczyć na pomoc  w znalezieniu odpowiedniego inwestora? Liczyć może każdy, kto ma dobry pomysł na biznes i umie do niego przekonać. Wystarczy udowodnić, najlepiej w krótkim czasie, że biznes ma możliwości rozwoju i przyniesie duże zyski. Na początek, trzeba wysłać zgłoszenie do PolBanu z opisem projektu i sprecyzowanymi oczekiwaniami inwestycyjnymi.

>>> Sprawdź teraz: Pomysł na biznes 2014 – Jak zostać detektywem?

Dodatkowo potrzebne jest streszczenie biznesplanu i wykazanie się dużą determinacją oraz wiarygodnością. Najlepiej byłoby mieć już założoną własną spółkę lub działalność i pierwszych klientów.

Jak zaprezentować swój projekt?

Co najważniejsze, swój projekt trzeba umieć sprzedać, czyli umieć do niego przekonać pracowników PolBanu, np. w ciągu 15 minutowej rozmowy telefonicznej. Jeśli PolBan sprawdzi dokumenty pod względem formalnym a pomysłodawca przekona go o realności powodzenia biznesu, wtedy możemy liczyć na pomoc w poszukiwaniu inwestorów. Zasłyszane anegdotki mówią o tzw. ?teście windy?.

Polega on na tym, że zapracowany inwestor ma tylko tyle czasu, na wysłuchanie biznesplanu, ile jedzie winda w wysokim biurowcu (kilkadziesiąt sekund).

W tym czasie musimy przekonać do swojego pomysłu Anioła Biznesu. Jednak pracownicy PolBanu twierdzą, że zwrot ?test windy? to tylko metafora. Oczywiście bardzo ważnym jest, aby pomysłodawca umiał w szybkim czasie przekonać do swojego planu biznesowego, jednak windą ponoć nie jeżdżą. Umiejętne sprzedanie swojego pomysłu jest kluczem do biznesu!

Polskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu jest organizacją otwartą dla każdego odważnego i pełnego zapału przedsiębiorcy. Zorganizuje dla niego wsparcie finansowe i organizacyjne. Wystarczyć może jedynie wkład intelektualny i pomysł, a resztę zrobi twój wspólnik ? inwestor, po prostu Anioł.

Źródło: www.polban.pl

Dziękuję za przeczytanie wpisu! Proszę kliknij Lubię to! i przeczytaj podobne