(Last Updated On: 15 marca 2011)

O rozstrzyganiu niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego decydujące są wątpliwości sądu, a nie strony procesowej.


Więcej … Źródło: Aplikant, który obraził sąd, domagał się uniewinnienia w kasacji

Oceń artykuł