(Last Updated On: 20 stycznia 2011)

Orzeczenie o tymczasowym aresztowaniu wydane na skutek zażalenia będzie mogło być zaskarżane do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego.


Więcej … Źródło: Aresztowania pod większą kontrolą

Oceń artykuł