(Last Updated On: 28 października 2011)

Deklaracje unijnych liderów poprawiły nastroje na rynku, ale problemy strefy euro pozostają nierozwiązane. Bacznie należy obserwować rozwój wydarzeń na Półwyspie Apenińskim. Dług Włoch stanowi 119 proc. PKB i wynosi łącznie 1,6 biliona euro, a średnia ważona zapadalność papierów dłużnych wynosi 7 lat.

Więcej … Źródło: Aukcja włoskiego długu obnaża nieufność rynków

Oceń artykuł