(Last Updated On: 31 sierpnia 2011)

Karę grzywny oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przewiduje uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja Kodeksu wykroczeń.


Więcej … Źródło: Będa kary za handel uliczny? Sejm jest za

Oceń artykuł