(Last Updated On: 15 kwietnia 2011)

Gminy przejmą kontrolę nad odpadami komunalnymi i będą musiały stworzyć warunki do selektywnej zbiórki śmieci.

tP2n7zliz g - Będą przetargi na odbiór śmieci od gmin

Więcej … Źródło: Będą przetargi na odbiór śmieci od gmin