Sąd wznowi postępowanie, gdy oskarżony nie uzyska informacji o wyznaczonym terminie i miejscu rozprawy i nie zostanie pouczony o możliwości wydania orzeczenia pod jego nieobecność.

sik VuOklg - Będzie można łatwiej wznowić proces karny

Więcej … Źródło: Będzie można łatwiej wznowić proces karny