(Last Updated On: 15 stycznia 2011)

Nowa ustawa o finansach publicznych doprowadziła do istotnych zmian obowiązujących wcześniej przepisów związanych ze zwrotem dofinansowania unijnego. Wspomniane kwestie regulowała ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz przepisy związane  z zasadami windykacji środków przekazywanych beneficjentowi w formie dofinansowania


Więcej … Źródło: Beneficjencie, proszę zwrócić dotację

Oceń artykuł