(Last Updated On: 9 marca 2011)

Nie gmina, a osoba składająca wniosek o zasiłek pielęgnacyjny musi udowodnić, że jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat.


Więcej … Źródło: Bez dokładnej daty powstania niepełnosprawności nie ma zasiłku pielęgnacyjnego

Oceń artykuł