(Last Updated On: 14 stycznia 2011)

Od lutego 2011 roku BizTech Konsulting SA będzie organizował bezpłatne szkolenia z aplikacji biurowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Szkolenia, finansowane z funduszy unijnych, przeznaczone są dla osób pracujących i zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Projekt kierowany jest w pierwszej kolejności do: kobiet, osób powyżej 45 roku życia, osób z wykształceniem zawodowym i średnim.


Więcej … Źródło: Bezpłatne szkolenia komputerowe 45+

Oceń artykuł