(Last Updated On: 24 maja 2011)

Połowa uczelni publicznych ma regulaminy stypendialne niezgodne z prawem. Studenci domagają się ujednolicenia warunków przyznawania pomocy finansowej. Reforma szkolnictwa wyższego nie zlikwiduje nieprawidłowości w udzielaniu stypendiów

3i6qYhJ rrk - Bezprawna pomoc stypendialna dla studentów

Więcej … Źródło: Bezprawna pomoc stypendialna dla studentów