(Last Updated On: 5 kwietnia 2011)

Utworzenie państwowego Funduszu Restrukturyzacji Socjalnej zaproponowało stowarzyszenie Krajowe Forum Bezrobotnych. Fundusz miałby m.in. udzielać osobom wykluczonym społecznie pożyczek na wyjście z zadłużenia związanego z podstawowymi potrzebami.

Erober7XfKg - Bezrobotni proponują utworzenie Funduszu Restrukturyzacji Socjalnej

Więcej … Źródło: Bezrobotni proponują utworzenie Funduszu Restrukturyzacji Socjalnej