(Last Updated On: 27 października 2011)

Praca przy komputerze obciąża mocno zarówno wzrok, jak też, poprzez wymuszoną pozycję ciała, mięśnie i kości pracownika. Dlatego ustawodawca określił wymogi, które musi spełnić pracodawca zatrudniający pracowników przy tego rodzaju pracy. Odnoszą się one do bezpieczeństwa i higieny pracy, (..)

Więcej … Źródło: BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w komputery

Oceń artykuł