(Last Updated On: 23 grudnia 2010)

Siarhiej Marcaleu, szef sztabu wyborczego jednego z liderów białoruskiej opozycji Mikoły Statkiewicza, został zatrzymany w pociągu relacji Mińsk-Warszawa.

Więcej … Źródło: Białorusin wyciągnięty z pociągu do Warszawy

Oceń artykuł