(Last Updated On: 3 marca 2011)

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, od listopada ubiegłego roku wykazuje się nieznaczną tendencją rosnącą, przy czym największy wzrost wartości wskaźnika odnotowano w lutym br. Zmiany te wskazują na krótkookresowy, sezonowy wzrost bezrobocia, zazwyczaj występujący na przełomie roku.

Więcej … Źródło: BIEC: Dalszy sezonowy wzrost bezrobocia

Oceń artykuł