(Last Updated On: 2 grudnia 2011)

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, trzeci miesiąc z rzędu wzrasta a skala kolejnych przyrostów jest coraz silniejsza. Jego obecna wartość kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż przed rokiem. Odwrócenie korzystnej tendencji, które miało miejsce w okresie letnich miesięcy sugeruje, iż w najbliższym czasie sytuacja na rynku pracy pogorszy się, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.


Więcej … Źródło: BIEC: W najbliższym czasie sytuacja na rynku pracy pogorszy się

Oceń artykuł