(Last Updated On: 31 marca 2011)

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia, od listopada 2010 r. wykazuje nieznaczną tendencją rosnącą. Przy czym wzrost wartości wskaźnika w marcu był wyższy od lutowego – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.


Więcej … Źródło: BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy w sugeruje dalszy wzrost bezrobocia

Oceń artykuł