(Last Updated On: 22 kwietnia 2011)

Osoba zainteresowana rozstrzygnięciem toczącego się procesu przed sądem może wziąć w nim udział jako interwenient. Aby została dopuszczona, powinna wykazać swój interes prawny.

Sc6nqslTLs4 - Biologiczni rodzice mogą popierać wniosek o rozwiązanie adopcji

Więcej … Źródło: Biologiczni rodzice mogą popierać wniosek o rozwiązanie adopcji