(Last Updated On: 29 marca 2011)

Katalog dóbr osobistych zawarty w kodeksie cywilnym jest przykładowy i ciągle ulega rozszerzeniu. Stąd można mówić o prawie do wypoczynku w godziwych warunkach. Rodzi to odpowiedzialność zarówno majątkową, jak i niemajątkową.


Więcej … Źródło: Biuro podróży odpowie za urlopowy szok

Oceń artykuł