(Last Updated On: 25 maja 2011)

Boryszew podpisał dwie umowy o zachowaniu poufności w procesie sprzedaży spółek z branży automotive i rozpocznie analizę ekonomiczną tych podmiotów – poinformował Boryszew w komunikacie.
Boryszew nie podał nazw spółek, które chce przejąć. Poinformował jedynie, że wartość każdej z badanych spółek (..)

Więcej … Źródło: Boryszew podpisał dwie umowy o zachowaniu poufności w procesie sprzedaży spółek