(Last Updated On: 18 listopada 2011)

Rzecznik ubezpieczonych zwrócił się do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o odpowiedź, czy w świetle art. 361 kodeksu cywilnego (mówi o związku przyczynowym) utrata możliwości korzystania z pojazdu przez poszkodowanego, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, stanowi szkodę majątkową? A także, czy roszczenie o zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy OC jest determinowane także niezbędnością najmu, tzn. niemożnością korzystania z komunikacji publicznej?


Więcej … Źródło: Brak możliwości używania auta jest szkodą

Oceń artykuł