(Last Updated On: 27 maja 2011)

Zrealizowana przed kilku laty reforma strukturalna w systemie edukacji nie przyniosła poprawy jakości kształcenia zawodowego i sytuacji szkół zawodowych. Obecnie wprowadzane są kolejne zmiany. Jakie skutki przyniosą tym razem?
Wśród prezentowanych przez MEN propozycji są (..)

Więcej … Źródło: Budownictwo atrakcyjnym pomysłem na karierę zawodową