(Last Updated On: 21 stycznia 2011)

Jeśli w umowie o roboty budowlane umówiono się na wynagrodzenie ryczałtowe, nie można żądać podwyższenia tego wynagrodzenia. Nie jest możliwe, nawet jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac.


Więcej … Źródło: Budownictwo: Za dodatkowe roboty bez wynagrodzenia

Oceń artykuł