(Last Updated On: 23 kwietnia 2013)

Firmy, które są klientami Kredyt Banku i BZ WBK będą miały po fuzji tych instytucji dostęp większej ilości produktów dedykowanych właśnie im. Bank już widzi wzmożone zainteresowanie ofertą grupy Santander. Perspektywiczny jest też rynek finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, ale tam konkurencja jest bardzo duża.

Więcej … Źródło: BZ WBK: po fuzji z Kredyt Bankiem większy nacisk na ofertę dla firm