(Last Updated On: 26 października 2011)

Rada Miejska Ziębic uchwaliła stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz za opróżnianie szamb i wywóz nieczystości ciekłych. Opłaty za odbiór śmieci uzależniła przy tym od wielkości zbiornika, stosując dla zbiorników o większej pojemności opłaty niższe niż rzeczywista ilość odpadów. Im większy zatem miał być pojemnik, tym niższa stawka za litr odbieranych śmieci.


Więcej … Źródło: Cen za odbiór śmieci nie można ustalać dowolnie

Oceń artykuł