(Last Updated On: 19 kwietnia 2011)

Cena emisyjna w publicznej ofercie 1.400.000 akcji serii C spółki PBO Anioła została ustalona na 11,50 zł – podał AmerBrokers, oferujący akcje PBO Anioła.

Więcej … Źródło: Cena akcji PBO Anioła ustalona na 11,50 zł