(Last Updated On: 7 kwietnia 2011)

W umowie przedwstępnej nie trzeba określać terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. Gdy termin ten nie został wyznaczony, umowa powinna zostać zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania jej zawarcia.

XmfUFSZ1X U - Cena w umowie przedwstępnej nie musi być ściśle ustalona

Więcej … Źródło: Cena w umowie przedwstępnej nie musi być ściśle ustalona