(Last Updated On: 14 grudnia 2010)

Doskonała atmosfera, jaka panowała przed otwarciem poniedziałkowych notowań, a której powodem były wiadomości z Chin, gdzie mimo wyższego od oczekiwań poziomu inflacji tamtejsze władze monetarne pozostawiły stopy procentowe na niezmienionym poziomie, pozwoliła na wzrostowe otwarcie, po którym kursy leniwie acz konsekwentnie rosły do poziomów sprzed upadku Lehman Brothers.

Więcej … Źródło: Chiny pozwoliły na wzrost

Oceń artykuł