(Last Updated On: 12 stycznia 2011)

Dbałość o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia i zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę, stanowią jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych. W celu ochrony interesów pracodawca może wprowadzić kontrole osobiste czy sprawdzanie przesyłanych przez pracowników wiadomości.


Więcej … Źródło: Co grozi pracownikowi za naruszanie tajemnicy firmy

Oceń artykuł