(Last Updated On: 21 kwietnia 2011)

<img src=”http://www.bankier.pl/gfx/newsroom/pub_logos/tc_logo_40x40.jpg” alt=”” hspace=”5″ width=”40″ height=”40″ align=”left” />Amortyzacja podwyższona albo jednorazowa to stosowane przez przedsiębiorc&oacute;w metody obniżania obciążeń podatkowych. Kolejnym narzędziem do prowadzenia efektywnej polityki kosztowej są indywidualne stawki amortyzacyjne. Jednak ich ustalanie nie jest w pełni dowolne.

Więcej … Źródło: Co to jest amortyzacja indywidualna?