(Last Updated On: 31 maja 2011)

W uchwale z 10 maja 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, iż jeżeli przedmiotem zaskarżonej uchwały organów spółdzielni są prawa lub obowiązki o charakterze niemajątkowym, sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności takiej uchwały będzie sprawą o prawa niemajątkowe.

cY5v4PqUWCs - Co wiąże się z niemajątkowym charakterem uchwały spółdzielni

Więcej … Źródło: Co wiąże się z niemajątkowym charakterem uchwały spółdzielni