(Last Updated On: 21 stycznia 2011)

Osoby, które chcą pracować na etacie  i pobierać pełną emeryturę, mają obowiązek rozwiązać stosunek pracy nawiązany przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Jeśli im się to uda, a nie ukończyły wieku emerytalnego, muszą później uważać, aby ich przychód nie przekroczył określonych progów zarobkowych.


Więcej … Źródło: Co zrobić, aby mieć i emeryturę, i etat

Oceń artykuł