(Last Updated On: 20 października 2011)

Dzisiejszy Wall Street Journal zwraca uwagę na opinie prawników, których zdaniem jeden z proponowanych na unijny szczyt projektów zakładający, iż Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej miałby gwarantować 20-30 proc. strat na nowych obligacjach emitowanych przez państwa strefy euro, może napotkać trudności natury prawnej – zgodność z unijnym prawem.

Więcej … Źródło: Coraz więcej emocji przed kluczową niedzielą

Oceń artykuł