(Last Updated On: 24 grudnia 2010)

Spółka CP Energia, zajmująca się obrotem i dystrybucją gazu ziemnego, w  tym skroplonego LNG, obniżyła prognozę tegorocznych przychodów do ok. 72,28 mln zł z 73,87 mln zł oraz prognozę wyniku na sprzedaży – do ok. 478 tys. zł z 1.467 tys. zł


Więcej … Źródło: CP Energia obniżyła prognozy wyników na sprzedaży i przychodów na 2010 rok

Oceń artykuł