(Last Updated On: 22 kwietnia 2011)

Pracodawcy przekazujący swoim pracownikom prezenty świąteczne muszą pamiętać, że niekiedy takie świadczenia powodują konieczność opłacenia składek. Istnienie takiego obowiązku zależy od źródła pochodzenia przyznanych korzyści.

EKre1Uve7C0 - Czasem od upominków świątecznych trzeba naliczyć składki

Więcej … Źródło: Czasem od upominków świątecznych trzeba naliczyć składki